Belépés az oldalra
 
 
 
Küldetés

Az MSZE küldetése:A szervezetek hivatalos információ-kibocsátásának javításával a társadalmi nyilvánosság létező gyakorlatának fejlesztése, és minél szélesebb körű kiterjesztése a demokrácia szellemében, a hiteles és transzparens tájékoztatás, valamint ennek a szervezetek irányítási szempontrendszerébe történő tudatos integrációja, a kölcsönös előnyökön alapuló kiegyensúlyozott párbeszéd elérése érdekében.

Ennek megvalósítása, elősegítése érdekében hosszú távú feladataink:

  • Szakmai ajánlások, állásfoglalások kidolgozása és közreadása a társadalmi nyilvánosság fejlesztése, a társadalmi párbeszéd szélesítése, az állampolgárok tájékozottságának fokozása érdekében.§ A szóvivői munka és funkció szakmai presztízsének fejlesztése, elismertségének és elfogadottságának növelése, a vulgáris szakmai gyakorlat visszaszorítása.
  • A szóvivői munka szervezeti- (menedzsment-) és médiaértékelésének fejlesztése, az értékelés szakmai szempontrendszerének kialakítása és széleskörű elfogadtatása.
  • A szóvivői munka és funkció szakmai (technikai/műszaki, módszertani) fejlesztése érdekében az újdonságok, újszerű megoldások és technikák széleskörű megismertetése, a tagság szakmai továbbképzési lehetőségeinek kimunkálása és szervezett keretek közötti biztosítása. A szóvivők szakmai képzésének megteremtése a hazai felsőoktatásban.
  • A szóvivői munka és funkció szakmai (technikai/műszaki, módszertani) fejlesztése érdekében az élenjáró szakmai gyakorlat jellemzőinek, feltételeinek és szervezeti, szakmai elemeinek összegyűjtése és ajánlásként történő közreadása.§ Az élenjáró szakmai gyakorlat széleskörű megismertetése érdekében a példamutató szakmai teljesítmények (esettanulmányok) összegyűjtése és nyilvánossá tétele, elsősorban a szakmai oktatás és továbbképzések számára.
  • A szervezet-irányítás (Corporate Governance) szakmai támogatása§ A különböző szervezetek társadalmi felelősségének (CSR) fejlesztése és magyarországi szélesítése érdekében olyan átfogó, nagy jelentőségű programok és kezdeményezések felkarolása és szakmai támogatása, melyek közérdeklődésre tartanak számot, országos vagy akár nemzetközi figyelmet élveznek, és elkötelezettséget és/vagy társadalmi felelősségvállalást igényelnek.
  • A szóvivői munka etikai elveinek és az Egyesület Etikai Kódexének kidolgozása.
  • A szóvivő és a média munkatársainak együttműködésében felmerülő, előforduló problémák szakmai alapú elemzésével azok megoldásának, megszűntetésének elősegítése.
  • A szóvivői tájékoztatás terén etikátlan vagy szakmailag kifogásolható médiagyakorlat deklarálása, és közös fellépés kezdeményezése ezek megoldása, fejlesztése érdekében.

 

A fenti feladatok megvalósítása érdekében az Egyesület a következő aktivitásokat kezdeményezi:

Szóvivői Állásfoglalások
Az Egyesület tagjainak kérésére a szervezet szakmai állásfoglalásokat fogalmaz meg és tesz köz­zé az egyes konkrét tájékoztatási problémák, információhiányok kialakulása és/vagy értel­me­zési hangsúlyok módosulási esetében, mindannyiszor, amikor a média egyáltalán nem, vagy nem kielégítő módon értelmez, ad közre vagy interpretál valamely szervezeti célkitűzést, erőfeszítést vagy cselekedetet.

Szóvivő Klub
Az Egyesület szakmai fórumot biztosít tagjai számára ahhoz, hogy kötetlen formában véleményt cseréljenek, szakmai kérdésekben konzultáljanak, valamint kapcsolataikat, esetenként pedig szakmai ismereteiket is bővítsék. A klub üléseit rendszeres időközönként, minden esetben konkrét program szerint szervezik. Ezek a klubtalálkozók nyilvánosak, azokon mind a public relations szakma, mind a társszakmák képviselői, vagy egyéb szakmai érdeklődők - térítés ellenében - részt vehetnek.

„Problémás gyakorlati esetek gyűjteménye"
Az etikátlan újságírói gyakorlat visszaszorítása érdekében az Egyesület tagjainak kezdeményezésére - az eset és információinak szakmai értelmezésével - értékeli a problémás gyakorlatot, arról pedig az Egyesület minden tagját tájékoztatja a hasonló anomáliák megelőzése érdekében.

Esettanulmányok
Az Egyesület tagjai által - egységes szerkezetben - feldolgozott szakmai feladatok és azok meg­oldásainak közzétételi formája, minden esettanulmány önálló füzetekben feldolgozva és közreadva. Idővel olyan füzetsorozattá állnak össze, mely nem csupán a szakmai utánpótlás és a szakmai kultúra fejlesztéséhez járulhat jótékonyan hozzá, de önálló bevételi forrást is jelent az Egyesület számára. Az esettanulmányokat szakmai bizottság értékeli és szerkeszti.

Delegálási rend kidolgozása és bevezetése
Az országos hatókörű szervezetek és a nagyvállalatok (illetve multinacionális cégek) sajtókapcsolatainak gyakorlatába a nemzetközileg már bevált és elfogadott személyi kiválasztás és együttműködés (delegálás) gyakorlatának hazai adaptálása, meghonosítása, illetve az ehhez szükséges szempontrendszer ajánlás szintű kidolgozása és véleményeztetése az érintett szakmai szervezetek vezető testületeivel, majd közzétételük és minél szélesebb körű alkalmazásuk kezdeményezése. A delegálás értelmében minden médiumtól csak a delegálás szempontjainak megfelelő szakembert „fogad" az adott szervezet, csak ezekkel a személyekkel működik együtt, illetve szolgáltat ki számukra hivatalos információt.

Szakmaközi párbeszéd
Az újságíró szakma és a szervezetek közötti viszony javítása érdekében a problémák, etikátlan eljárások, a közös tennivalók és a fejlesztési lehetőségek egyeztetése, illetve ezek eredményeire alapozva az újságírói szakmai szervezetekkel közös szakmai konferencia kezdeményezése és megszervezése. A szakmai egyeztetés fókuszát az IPRA ún. 'Media Transparency' című programjának Magyarországra nézve negatív, elmarasztaló kutatási eredményei, illetve a negatív nemzetközi minősítés közös fejlesztési lehetőségei képezik.

CSR program kezdeményezése
Figyelemmel az EU szabályozói és szakmai gyakorlatára a CSR (vállalatok társadalmi felelősségvállalása) és kapcsolódó ismereteinek (pl. TBL) hazai terjesztése, illetve szakmai programok kezdeményezése mind a kormányzati, mind a vállalati szféra szervezetei felé.

Szakmai konferencia
A szakmaközi egyeztetés eredményeire alapozva nemzetközi szakmai konferencia kezdeményezése és megrendezése. A rendezvény fő témái: az újságírói mulasztások, a korrupció visszaszorítása és az etikai irányelvek érvényre juttatása, valamint a CSR és ennek formálódó európai szabályozása, illetve a hazai aktualitások és tennivalók.

Szóvivői Vacsorák
Az Egyesület tagjai számára rendszeres időközönként szervezett események, melyek a lobbizás fő fórumaként - korlátozott számban - nyilvánossá is tehetők. A vacsorákra minden esetben egy-egy vendéget hív meg az Egyesület, egy-egy témakör vagy esemény köré csoportosítja annak tartalmát. Az Egyesületi tagokon kívüli résztvevők csak térítés ellenében vehetnek részt ezeken a szakmai összejöveteleken. Az itt elhangzó tájékoztatások, szakmai információk a vendég instrukciói szerint tehetők közzé vagy maradnak bizalmasak.

Szóvivők Bálja
Az Egyesület évente egyszer bált szervez, mely nem csupán üzleti vállalkozásként az Egyesület bevételi forrásait bővítheti, hanem konkrét együttműködési formát is jelent mind a társszakmai szövetségekkel és szervezetekkel, mind az Egyesületen kívüli szervezetek vezetőivel és szakembereivel.

KERESÉS (google)
 

SZÓVIVŐK NÉV SZERINT
CÉGEK / SZERVEZETEK
 


 
Impresszum Kapcsolat