Belépés az oldalra
 
 
 
Oktatás

A szóvivő, kommunikációs vezető a cégimazs megteremtésének kulcsa.

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2009. februárjában, már második alkalommal indítja első, egyetlen, államilag akkreditált, posztgraduális szóvivő, kommunikációs vezető képzését.

Curriculum.jpg

A szóvivő képzés megindítása a munka-erőpiaci igények felismerésén alapul. Ma már szinte minden nagyobb társadalmi, politikai, civil és profitorientált, szervezet alkalmaz szóvivőt, miközben a szóvivő-képzés Magyarországon korábban semmilyen formában nem létezett. A Budapest Kommunikációs és Üzleti Főiskola olyan államilag elismert posztgraduális képzést indít, amely alapján a szóvivőnek lenni komoly szakmai tudást, és képességet igénylő professziót jelent. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek nem csupán az „intézmény arcaként”, de a külső kommunikáció vezetőjeként is sikeresen működni. Olyan specialistákat képezünk, akik a kapcsolatmenedzsment terén szerzett ismereteik birtokában képesek lesznek a hazai és multinacionális vállalatok, közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek, civil szervezetek külső kommunikációjának tervezésére, koordinálására, és megvalósítására, konfliktusaik kezelésére, valamint különböző rendezvényeik megszervezésére, és lebonyolítására. A leendő szóvivők számára különösen fontos a "jó fellépés", hiszen hatniuk kell másokra: más személyeket, azok csoportjait vagy tömegeit kell tájékoztatniuk, megnyerniük és/vagy meggyőzniük. A nálunk végzett szóvivőket alkalmazó szervezetek számára szintén elsőrendű fontosságú, hogy jól képzett, hatékonyan kommunikáló, az intézmény értékeit, érdekeit, szakmai munkát a különböző a társadalmi csoportok, (ön)kormányzati szervek és hatóságok stb. felé megjeleníteni tudó, a célcsoport számára fontos információkat közvetlen és közvetett formában (a helyi és országos médiumok segítségével) eljuttatni képes szóvivővel rendelkezzen. A képzés fontos része a hatékony kommunikációhoz szükséges alapvető kommunikációtani, pszichológiai, valamint a célzott hatás szóbeli közléssel való elérését segítő, szociálpszichológiai ismeretek nyújtása. A hallgatók elsajátítják, és a gyakorlatban alkalmazzák az általános, európai viselkedéskultúrát. Szóvivő nem működhet külön egységként egy szervezet életében. A külső kommunikáció fontosságát a teljes vállalati menedzsmentnek át kell éreznie. Célunk, hogy az itt végzett szakemberek a szervezet vezetői teamjének tagjaként, magas szintű menedzsment ismeretek és készségek birtokában, képesek legyenek a cég külső kommunikációját irányítani. Kiemelkedően fontosnak tarjuk, hogy a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Szóvivő hallgatói a magas szintű elméleti és gyakorlati tudás mellett szakmai tapasztalatot is szerezzenek, annak érdekében, hogy a nálunk végzett hallgatók leendő munkahelyükön otthonosan mozogjanak, és a munkába állásuk zökkenőmentes legyen. A képzés szakmai vezetője: Dr. Németh Erzsébet PhD, Major Szilvia, a BKF Karrier Centrum igazgatója

Vezető oktatóink:
Dr. Orodán Sándor
Győrfi Pál
Barta Ágnes
Dr. Kathi Attila
G Németh György
Dr. Hardy Mihály


Együttműködő partner: Magyar Szóvivők Egyesülete

KERESÉS (google)
 

SZÓVIVŐK NÉV SZERINT
CÉGEK / SZERVEZETEK
 


 
Impresszum Kapcsolat